titleLogo

Haruki Kunugi

GK

㓛刀敏基/Haruki Kunugi

20歳

東海大相模

無失点優勝します。